Cenník platný pre kurzy od 1.1.2021

Deti 0 – 3 roky 10 lekcií 125 €
Deti 0 – 3 roky 5 lekcií 65 €
Deti 3-6 rokov intenzívny kurz 10 lekcií (2x do týždňa) 145 €
Deti 3-6 rokov klasický kurz 5 lekcií

75 €

Pri zakúpení balíka 10tich lekcií je možné urobiť šesť náhrad. Pri 5tich lekciách sú možné tri náhrady. Náhradu je možné urobiť do troch rokov odo dňa odhlásenia náhrady.  Peniaze za nevyčerpané hodiny nevraciame.