Prečo je dôležité adaptovať deti na vodné prostredie už od bábätiek? Detičky, ktoré sa oboznamujú s vodou už od malička a to formou hry, v neskoršom veku si omnoho rýchlejšie osvojujú základné plavecké zručnosti.

V posledných rokoch sa moderným stalo signálové zanáranie detí pod vodu. Toto signálové zanáranie sa však v praxi ukázalo ako zbytočné a slúžiace len na marketingové účely, kedy rodič končí kurz baby plávania s fotkou dieťaťa pod vodou. Dieťa však nenadobúda nijakú zručnosť, nakoľko signálové zanáranie funguje len do cca 1 roku života dieťaťa. Následne na mnoho detí príde tzv. vodná kríza, kedy deti začnú odmietať pobyt vo vode. Toto odmietanie býva podmienené a vyvolané stresom, ktoré dieťa pri signalizovanom zanáraní prežíva.

Aj z detičiek sa môžu stať „rybičky“ ale postupne, prostredníctvom na to určených cvikov a metód, kedy sa dieťa samo rozhodne, že už je pripravené ponoriť sa pod vodu – vtedy dieťa získava zručnosť.