„Pomôž mi, aby som to urobil sám.“ (Mária Montessori)

Našim cieľom je adaptovať detičky na vodu a vodné prostredie tak, aby nemali z pobytu vo vode strach. Cvičenie s deťmi vždy pozostáva s rôznych polôh a úchopov, vždy s hlavičkou dieťaťa nad vodou.  Cieľom našich kurzov nie je skončiť kurz s fotkou dieťaťa pod vodou, ktorá obletí všetky sociálne siete, avšak dieťa nemá vytvorený k vode nijaký vzťah, nie je na vodu adaptované.

Filozofiou nášho klubu detského plávania je, že nepoužívame nijaké extrémne metódy, deti si majú z cvičenia vo vode odniesť pozitívny zážitok a postupne si vytvárať vzťah k vode. Dieťa približne do jedného roka sa síce dokáže na základe signálu ponoriť pod vodu, avšak po jednom roku táto „schopnosť“ odchádza a dieťa nie je schopné sa vedome ponoriť pod vodu. Po tomto „ponáracom“ období potom väčšinou prichádza obdobie vzdoru vo vzťahu k vode a opätovne prichádza adaptácia na vodu.

Viac o tom, či deti zanárať alebo nie sa môžete dočítať v článku od odborníka na plávanie a baby plávanie Aleša Vajdu tu

V našom klube detského plávania vedieme deti k tomu, aby samé nadobudli, že chcú ísť pod vodu a to prostredníctvom vhodných a na to určených cvičení. Z Vášho dieťatka síce za jeden kurz neurobíme olympijskeho plavca ale naučíme ho vhodným zručnostiam, ktoré neskôr využije pri výučbe plávania.