Renáta je sa venovala plávaniu od útleho detstva a v minulosti sa venovala učeniu plávania detí predškolského veku. Je trénerkou plávania a špecializuje sa na základný plavecký výcvik, osvojenie si základných plaveckých zručností, dýchacie techniky a vytváranie vedomého vzťahu dieťa – voda.

Je mamičkou dcérky, ktorá sa jej narodila v roku 2019 a momentálne si dopĺňa vzdelanie v oblasti plávania dojčiat a batoliat.