Našim cieľom je adaptovať detičky na vodu a vodné prostredie tak, aby nemali z pobytu vo vode strach. Cvičenie s deťmi vždy pozostáva s rôznych polôh a úchopov, vždy s hlavičkou dieťaťa nad vodou.  Cieľom našich cvičení nie je skončiť kurz s fotkou dieťaťa pod vodou, ktorá obletí všetky sociálne siete, avšak dieťa nemá vytvorený k vode nijaký vzťah, nie je na vodu adaptované.

Filozofiou nášho klubu je, že nepoužívame nijaké extrémne metódy, deti si majú z cvičenia vo vode odniesť pozitívny zážitok a postupne si vytvárať vzťah k vode. Dieťa približne do jedného roka sa síce dokáže na základe signálu ponoriť pod vodu, avšak po jednom roku táto “schopnosť” odchádza a dieťa nie je schopné sa vedome ponoriť pod vodu. Po tomto “ponáracom” období potom väčšinou prichádza obdobie vzdoru vo vzťahu k vode a opätovne prichádza adaptácia na vodu.

V našom klube vedieme deti k tomu, aby samé došli k rozhodnutiu, že chcú ísť pod vodu, a to prostredníctvom vhodných a na to určených cvičení. Z Vášho dieťatka síce za jeden kurz neurobíme olympijskeho plavca ale naučíme ho vhodným zručnostiam a schopnostiam, ktoré neskôr využije pri výučbe plávania.