Veselé rybičky je tím trénerov, inštruktorov, asistentov a kvalitárov, ktorí pre detičky realizujú výuku plávania v plaveckej škole ktorá ma tri úrovne:

 • baby plávanieje určené pre deti od 3 mesiacov do 3 rokov – detičky sa neinvazívnou metódou adaptujú na vodné prostredie. Lekcie prebiehajú hravou formou prostredníctvom riekaniek. Rodič je vo vode spolu s dieťaťom.
 • základné plávanieje určené pre deti od 3 do 5 rokov – deti sa učia vo vode plávať primerane veku a psychomotorickému vývoju. V tomto veku sa deti učia plávať po brušku a chrbte bez výučby plaveckých techník
 • základný plavecký výcvik a zdokonaľovacie plávanieje určené pre deti od 6 do 12 rokov – deti sa postupne učia plávať plaveckými technikami v poradí kraul, znak, prsia, motýlik.

Výučba plávania prebieha výlučne na našom výcvikovom bazéne na Veselých rybičkách a to pre všetky tri úrovne plávania, ktorý má rozmery 3,5×4,5 metra s hĺbkou vody 95 cm a teplotou vody 32 st.

BABY PLÁVANIE:

 • detičky do vody nezanárame prostredníctvom signálu ale deti vedieme k tomu, aby sa vedeli ponárať do vody samé, napríklad zo sedu alebo stoja skáču do vody. V našom plávaní rodičia nikdy neponárajú dieťa do vody – ponoriť dieťa do vody je rozhodnutie rodiča, nie dieťaťa a preto sme túto metodiku vylúčili z našich lekcií. Dieťa sa musí cítiť vo vode prirodzene a príjemné a prirodzené musí byť aj ponorenie dieťaťa do vody.
 • lekcia baby plávania trvá vo vode 30 minút a ide o súbor aktívnych cvičení, ktoré v rýchlom slede nasledujú za sebou

ZÁKLADNÉ PLÁVANIE:

 • detičky sa učia správne dýchať do vody, plávať po brušku a po chrbte, skákať do vody. Všetky cvičenia sa robia ešte hravou formou so zakomponovaním plaveckých prvkov. Deti, ktoré majú 4 a viac rokov a dosiahnu určitú plaveckú úroveň si svoje plavecké zručnosti chodia skúšať aj na plaváreň. O tom, ktoré deti a kedy bude pozvané na tréning na plaváreň rozhodujú tréneri a inštruktori.
 • lekcia trvá 45 minút.

ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK A ZDOKONAĽOVACIE PLÁVANIE:

 • deti sa učia plavecké techniky. Dáme si záležať na tom, aby deti plávali správne. Riešime s deťmi každý pohyb vo vode, ukazujeme im čo robia nesprávne a ukazujeme im ako by to mali robiť. Naša metodika je založená na vizualizácií cvičení, každé jedno cvičenie, ktoré majú robiť, im najskôr ukážeme sami na sebe vo vode.
 • deti, ktoré zvládajú plávať technický správne kraul, absolvujú minimálne jeden 5 týždňový turnus na plavárni. V závislosti od toho, ako to deťom na plavárni pôjde, tréner alebo inštruktor rozhodne o tom, či dieťa už môže ostať na plavárni aj na ďalšie turnusy alebo sa vráti naspäť na náš výcvikový bazén dotrénovať techniku.
 • lekcia trvá 45 minút.
 • s deťmi na plavárni plávame každý pondelok a stredu od 17:00 do 18:00 hod. Na plavárni však výcvik nerobíme, na plaváreň si presúvame deti z rybičkového bazéna, preto na výcvik rovno na plaváreň nie je možné sa prihlásiť. Každé dieťa bez ohľadu na vek musí začať na výcvikom bazéne na Veselých rybičkách.