Virtuálna prehliadka priestorov

AB MEDION, s. r. o.

IČO: 52 703 240

Zákvašov 1489/1

017 07 Považská Bystrica

0905 922 327

andrea@veselerybicky.sk

Bankové spojenie: IBAN SK34 0900 0000 0051 6448 2897