Ak ste si už chytili svoje miesto v kurze prostredníctvom online prihlasovania a v kurze chcete ďalej pokračovať, nemusíte sa opäť prihlasovať online a hľadať ďalšie miesto.

Na pokračovanie v kurze je potrebné sa v priebehu druhého alebo tretieho týždňa aktuálne prebiehajúceho kurzu nahlásiť prostredníctvom SMS, emailu alebo správnou na FB (vždy najneskôr do piatku do 12:00 hod tretieho týždňa).

Počas štvrtého a piateho týždňa aktuálne prebiehajúceho kurzu sú nové kurzu otvorené na prihlasovanie novým členom, preto ak si v uvedenom limite nenahlásite pokračovanie, nevieme Vám vaše miesto garantovať.

Pokračovanie Vám nahlásime na ten istý deň a čas, ako ste zapísaní v kurzoch (ak chcete zmeniť deň a čas kurzu, treba to napísať spolu s prihlásením na pokračovanie). Detičky tým ako rastú a starnú nepreradzujeme do iných skupiniek. Väčšinou spolu pokračujú celé skupinky a keďže deti rastú a starnú spolu, len zmeníme názov vekovej kategórie. V prípade, že sa mení štruktúra rozvrhu alebo nepokračuje celá alebo väčšina skupinky, detičky prihlasujeme na iný deň a čas vždy po dohode s rodičom.

Ak prerušíte pokračovanie v kurzoch a o Vaše uvoľnené miesto je záujem iného dieťaťa (rodiča), na ďalšie pokračovanie nahlasujeme to dieťa, ktoré je zapísané v kurze (inak povedané, ak prerušíte pokračovania, miesto Vám nedržíme). V prípade, ak nechcete prísť o svoje miesto ale viete, že kurzu alebo jeho časti sa z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť zúčastniť, je potrebné aj tak sa prihlásiť na pokračovanie a neodplávané lekcie si vyčerpáte ako náhrady. U nás je možné odhlásiť si každú jednu lekciu a náhrady čerpať do troch rokov od ich odhlásenia – u nás Vám nič neprepadne 🙂

Pokračovanie v kurze nie je možné vymeniť za náhrady, ktoré ste si nazbierali v systéme!