Cenník platný pre kurzy od 1.1.2021

Deti 0 – 3 roky 10 lekcií 125 €
Deti 0 – 3 roky 5 lekcií 65 €
Deti 3-6 rokov intenzívny kurz 10 lekcií  145 €
Deti 3-6 rokov klasický kurz 5 lekcií

75 €

Plávame 1x do týždňa. V prípade, ak máte záujem plávať 2x v týždni, prihlasujete sa na dva kurzy.

Poskytujeme 30 % zľavu z ceny pre ZŤP deti.

Nahradiť je možné každú jednu odhlásenú lekciu. Lekcia však musí byť odhlásená online v rezervačnom systéme. Prečítajte si, prosím, Členské podmienky. Náhradu je možné urobiť do troch rokov odo dňa odhlásenia lekcie.  Peniaze za nevyčerpané hodiny nevraciame.