Cenník platný od 1.1.2021

 • Deti 0 - 3 rokov

  65€

  5 lekcií


  125€

  10 lekcií

 • Deti 3 - 6 rokov

  75€

  Klasický kurz 5 lekcií


  145€

  Intenzívny kurz 10 lekcií

 • Súkromné plávanie

  35€

  90. minút (maximálne 5. osôb)


  25€

  90. minút (maximálne 5. osôb) – Členovia nášho klubu

Poskytujeme 30 % zľavu z ceny pre ZŤP deti.

Plávame 1x do týždňa. V prípade, ak máte záujem plávať 2x v týždni, prihláste sa na dva kurzy.

KÚPIŤ KURZ

Nahradiť je možné každú jednu odhlásenú lekciu. Lekcia však musí byť odhlásená online v rezervačnom systéme. Prečítajte si, prosím, Členské podmienky. Náhradu je možné urobiť do troch rokov odo dňa odhlásenia lekcie.  Peniaze za nevyčerpané hodiny nevraciame.