Cenník platný od 13.6.2022

 • Deti 3 - 36 mesiacov

  Jednotková cena za lekciu je 13€/nie je možné si zaplatiť iba jednu lekciu.

  Cena za kurz sa teda vždy vypočíta podľa toho, koľko lekcií v danom mesiaci vychádza.

  Príklad:

  V mesiaci jún vychádza že bude 5x štvrtok – ak plávate v kurze štvrtky, cena je 5×13= 65€. V mesiaci jún vychádza, že bude 4x pondelok – ak plávate v kurze v pondelky, cena za kurz bude 4×13=52€.


   

 • Deti 3 - 12 rokov

  Jednotková cena za lekciu je 15€/nie je možné si zaplatiť iba jednu lekciu.

  Cena za kurz sa teda vždy vypočíta podľa toho, koľko lekcií v danom mesiaci vychádza.

  Príklad:

  V mesiaci jún vychádza že bude 5x štvrtok – ak plávate v kurze štvrtky, cena je 5×15= 75€. V mesiaci jún vychádza, že bude 4x pondelok – ak plávate v kurze v pondelky, cena za kurz bude 4×13=60€.


   

 

Plávame 1x do týždňa. V prípade, ak máte záujem plávať 2x v týždni, prihláste sa na dva kurzy.

KÚPIŤ KURZ

Nahradiť je možné každú jednu odhlásenú lekciu. Lekcia však musí byť odhlásená online v rezervačnom systéme. Prečítajte si, prosím, Členské podmienky. Náhradu je možné urobiť do troch rokov odo dňa odhlásenia lekcie.  Peniaze za nevyčerpané hodiny nevraciame.