PODMIENKY PRIHLÁSENIA DO KURZOV VESELÝCH RYBIČIEK

 • Do kurzov prihlasujú rodičia svoje deti prostredníctvom online systému na stránke www.veselerybicky.sk
 • Rodič je povinný uhradiť cenu za kurz do troch dní od prihlásenia do kurzu, inak systém dieťa automatický vyčlení z kurzu
 • Cenu kurzu rodič uhrádza bezhotovostne na číslo účtu SK34 0900 0000 0051 6448 2897 , do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a variabilný symbol Vám systém automaticky vygeneruje po prihlásení sa do kurzu (príde Vám email)
 • Ak systém nebude evidovať na tretí deň od prihlásenia sa do kurzu platbu, systém klienta automatický vyradí z kurzu a jeho miesto bude opäť voľné na prihlásenie
 • Nahradiť je možné každú odhlásenú lekciu
 • Rodič je povinný svoje dieťa z lekcie odhlásiť cez online systém na stránke www.veselerybicky.sk inak sa má zato, že sa dieťa lekcie zúčastnilo a lekcia PREPADNE
 • Storno účasti na lekcií je možne urobiť najneskôr 2 hodiny pre začatím lekcie
 • Náhradu/náhrady je možné urobiť do troch rokov od odhlásenia sa z lekcie
 • Náhrady rodič prihlasuje tiež cez online systém na stránke www.veselerybicky.sk
 • V prípade, ak kurz nie je uhradený a úhrada nie je evidovaná v systéme a rodič svoje dieťa z lekcie odhlási, nie je dieťaťu prirátaná náhrada!!!
 • Náhrady nie je možné započítať do nového kurzu a prihlásiť sa tak iba na časť kurzu. Rodičia prihlasujú vždy na celý kurz a náhrady čerpajú mimo svojho hlavného kurzu.
 • Náhrady je možné čerpať, aj keď nie je dieťa prihlásené v žiadnom kurze.
 • Lekcie, náhrady a kurzy sú neprenosné. Nie je možné ich presúvať medzi deťmi.
 • Kurz je možné stornovať len ukončením prihlasovania sa do kurzov.
 • V prípade, ak sa nahlásite do kurzu, kurz uhradíte a následne sa nemôžete nejakých lekcií zúčastniť, je potrebné si lekcie, na ktorých sa nezúčastníte, odhlásiť.
 • Rodič je povinný skontrolovať pred každou lekciou zdravotný stav dieťaťa, do bazéna nesmie vstupovať ak je dieťa choré, má kožné ochorenie alebo ak rodič sám má zdravotné problémy. V prípade, ak sa rodič dostaví na lekciu s dieťaťom, ktoré vykazuje zrejme známky ochorenia (kožného, vírusového a iného), je inštruktor oprávnený nepovoliť takémuto dieťaťu vstup do bazéna. Náhradná lekcia sa v tomto prípade neposkytuje.
 • V bazéne rodič zodpovedá za bezpečnosť a ochranu života a zdravia dieťaťa.

Podmienky použitia darčekových poukážok